Правила за Футбола                                          сайт с учебна цел 

Футболът е отборен спорт , който се играе 2 отбора с по 11 души със сферична топка , която тежи от 400 гр. до 450-500 гр.Футболът се играе на правоъгълно поле, покрито с естествена или изкуствена трева, като целта е топката да бъде вкарана във вратата на противника, при което се отбелязва гол. Вратите на двата отбора са разположени на късите страни на правоъгълното поле. По време на игра само вратарите имат право да докосват топката с ръка, а останалите играчи обикновено я ритат с крака и в редки случаи я пресрещат с тялото или главата си.

q&b fashion boutique - New York, NY
Tailored in 2021
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started